Thông tin mới nhất bằng tiếng Việt (Danh mục)

2024年03月01日
「Iga」 Thông tin của tháng này
2022年11月07日
Phương châm Đa văn hóa cộng sinh của Thành phố Iga (phần 1) (Dự thảo)
2022年10月12日
Bảng câu hỏi dành cho người nước ngoài tại Thành phố Iga năm 2022
2022年08月05日
Lớp học về nghi thức và trà đạo cho trẻ em2022
2022年02月18日
Thành phố Iga đã xây dựng "Nguyên tắc Đa văn hóa cộng sinh Thành phố Iga"
2021年12月01日
ĐĂNG KÝ THẺ MY NUMBER VUI LÒNG  ĐẶT HẸN TRƯỚC 2021.12.1
2021年11月19日
ĐĂNG KÝ THẺ MY NUMBER VUI LÒNG  ĐẶT HẸN TRƯỚC
2021年08月27日
Tỉnh Mie  Tuyên bố tình trạng khẩn cấp
2021年06月23日
Thời gian trọng điểm ngăn chặn sự phục hồi
2021年05月31日
Bình luận công khai
2021年05月10日
Tỉnh Mie đang thực hiện biện pháp trọng yếu thắt chặt kiểm soát phòng ngừa dịch bệnh !!
2021年04月16日
Ngày nghỉ năm 2021 sẽ thay đổi
2021年04月09日
Những điều lưu ý nhằm phòng ngừa dịch bệnh lây lan
2021年03月01日
Văn phòng mới
2020年12月21日
Yêu cầu từ Iga★Grio
2020年06月26日
Phiên dịch tiếng việt