Những điều lưu ý nhằm phòng ngừa dịch bệnh lây lan

Những điều lưu ý nhằm phòng ngừa dịch bệnh lây lan

Để ngăn ngừa dịch bệnh virus Corona chủng mới lây lan, khi tham gia sự kiện hoặc dự tiệc, hãy lưu ý những điểm dưới đây.

Nếu cơ thể không khỏe, không nên tham gia sự kiện hoặc dự tiệc.

Hạn chế tham gia sự kiện hoặc dự tiệc ở những nơi dễ trở thành nơi có không gian kín, dễ phát sinh tình huống tập trung đông người, dễ tiếp xúc gần, hoặc tránh những nơi không triệt để thực thi các biện pháp ngăn ngừa lây nhiễm cơ bản. Đặc biệt hạn chế tham gia sự kiện, lễ hội hoặc bữa tiệc, v.v. có phát sinh tình huống tập trung đông người và la hét lớn, v.v.

Khi tham gia sự kiện hoặc dự tiệc phải triệt để thực hiện các biện pháp ngăn ngừa lây nhiễm thích hợp như đảm bảo khoảng cách thích hợp với mọi người, khử trùng tay và ngón tay, đeo khẩu trang, tự hạn chế tránh nói chuyện to, v.v.

Khi tham gia lễ hội đường phố, sự kiện có số lượng lớn cửa hàng ăn uống, sự kiện uống rượu đến nửa đêm hoặc lễ hội uống rượu, song song với việc giữ gìn tính tôn giáo, tín ngưỡng và đặc tính văn hóa của lễ hội, mỗi bản thân cũng phải tự hạn chế hết mức có thể.

Nếu cần thiết, hãy xem xét cách thưởng thức mới như tham gia sự kiện online ở nhà cùng gia đình.

Trường hợp bị nghi ngờ nhiễm virus Corona chủng mới, nếu có câu hỏi, thắc mắc liên quan đến việc đi khám tại cơ quan y tế, v.v. xin hãy gọi điện đến quầy tư vấn, v.v. của chính quyền địa phương nơi bạn cư ngụ.


電話相談窓口
Quầy tư vấn qua điện thoại

○ 各都道府県の相談窓口(医療機関への受診に関する疑問)
Quầy tư vấn của tỉnh, thành phố (Câu hỏi liên quan đến việc đi khám tại cơ quan y tế)

・やさしいにほんご (Plain Japanese) : https://www.covid19-info.jp/area-jp.html
・English: https://www.covid19-info.jp/area-en.html
・Português (Portuguese) : https://www.covid19-info.jp/area-pt.html
・简体中文 (Simplified Chinese) : https://www.covid19-info.jp/area-cs.html
・繁体中文 (Traditional Chinese) : https://www.covid19-info.jp/area-ct.html
・한국 (Korean) : https://www.covid19-info.jp/area-kr.html


○ 厚生労働省電話相談窓口(発生状況、全般に関する疑問)
Quầy tư vấn qua điện thoại của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi (Câu hỏi liên quan đến tình trạng lây nhiễm, và các vấn đề chung)

・電話番号 
• Số điện thoại: 0120-565-653 (9:00–21:00)

・対応言語 
• Ngôn ngữ sử dụng: English, 中文 (Chinese), 한국 (Korean), Português (Portugues), Español (Spanish), ภาษาไทย (Thai), Tiếng Việt (Vietnamese)


外国人の生活支援にかかる情報等
Thông tin liên quan đến hỗ trợ cuộc sống người nước ngoài

○ 外国人在留支援センター(FRESC)(出入国在留管理庁)
Trung tâm hỗ trợ lưu trú dành cho người nước ngoài (FRESC) (Tổng cục quản lí lưu trú xuất nhập cảnh)
  http://www.moj.go.jp/isa/support/fresc/fresc01.html


○ 外国人生活支援ポータルサイト
Cổng thông tin hỗ trợ cuộc sống người nước ngoài

各省の支援施策や地域における外国人向けの生活相談窓口の一覧等を言語別に掲載。
トップページ:http://www.moj.go.jp/isa/support/portal/index.html
Đăng tải danh sách biện pháp hỗ trợ của các Bộ hoặc quầy tư vấn cuộc sống dành cho người nước ngoài ở các địa phương, v.v. bằng nhiều thứ tiếng.
Trang chủ: http://www.moj.go.jp/isa/support/portal/index.html


2021年04月09日