Thời gian mở cửa

■Thời gian mở cửa

Từ thứ 2 đến thứ 6,ngày chủ nhật thứ 2 và thứ 4 của tháng .


9:00~17:00


■Những ngày có phiên dịch viên.

  Thứ2 Thứ3 Thứ4 Thứ5 Thứ6 Ngày chủ nhật thứ2 của tháng Ngày chủ nhật thứ 4 của tháng
Tiếng Bồ Đào Nha      
Tiếng Trung Quốc          
Tiếng Tây Ban Nha      
Tiếng Anh      
Tháng lẻ
Tiếng Việt          
Tháng chẵn