Địa điểm

■Địa điểm

Mie-ken Iga-shi Ueno Marunouchi 500 Haitopia Iga Tầng 4

Số điện thoại:0595 22 9629

Bạn có thể đậu xe tại bãi đậu xe của tòa nhà Haitopia (mất phí)