Những thông tin về cấp cứu ,y tế

■Gọi số y tế trẻ em ở Mie

Bạn có thể được tư vấn miễn phí qua điện thoại bởi bác sĩ khoa nhi về các vấn đề:sức khỏe,bảo hiểm,nuôi dạy trẻ,tiêm chủng.

【Đối tượng được tư vấn】Trẻ em dưới 18 tuổi và gia đình.

【Số điện thoại】♯8000 (059-229-1199)

【Thời gian】Hàng ngày từ 7h tối đến 8h sáng hôm sau.

 

■Gọi số tư vấn cấp cứu 24h Iga shi

Ở Iga shi ,bạn có thể được tư vấn miễn phí qua điện thoại bất cứ lúc nào trường hợp bệnh đột ngột,chấn thương ,bệnh viện.

【Đối tượng được tư vấn】Người dân đang sống ở Iga shi.

【Số điện thoại】0120-41-9922

【Thời gian】24h