Lớp học về nghi thức và trà đạo cho trẻ em2022

Ngày 28/08(chủ nhật)
10:30 – 12:00
Haitopia tầng 5( washitsu )
Qua lớp học trà đạo Nhật Bản, trẻ em có thể trải nghiệm, học cách cư xử và nghi thức của người Nhật trong phòng trải chiếu tatami.
Ngoài ra có thể thưởng thức trà xanh và bánh ngọt.
Phí: 500 yên
Mang theo : vớ(tất) trắng
Trẻ 5 tuổi~học sinh cấp 2
6 người
申し込み(もうしこみ) 伊賀市(いがし)多文化共生課(たぶんか きょうせいか) 0595-22-9702
2022年08月05日