Tỉnh Mie  Tuyên bố tình trạng khẩn cấp

Tỉnh Mie 

Tuyên bố tình trạng khẩn cấp

Để giảm gánh nặng cho các cơ sở y tế và đảm bảo số giường bệnh,mỗi chúng ta hãy hành động để không bị lây nhiễm.

 


2021年08月27日