Thông tin mới nhất bằng tiếng Việt (Danh mục)

2021年09月03日
「Iga」 Thông tin của tháng này
2021年06月23日
Thời gian trọng điểm ngăn chặn sự phục hồi
2021年05月31日
Bình luận công khai
2021年05月10日
Tỉnh Mie đang thực hiện biện pháp trọng yếu thắt chặt kiểm soát phòng ngừa dịch bệnh !!
2021年04月16日
Ngày nghỉ năm 2021 sẽ thay đổi
2021年04月09日
Những điều lưu ý nhằm phòng ngừa dịch bệnh lây lan
2021年03月01日
Văn phòng mới
2020年12月21日
Yêu cầu từ Iga★Grio
2020年06月26日
Phiên dịch tiếng việt