Thời gian trọng điểm ngăn chặn sự phục hồi

Gửi đến công dân Tỉnh Mie
 Tránh di chuyển ra khỏi tỉnh trừ trường hợp cần thiết để duy trì sự sống.
 Cẩn thận xem xét sự cần thiết và sự an toàn khi di chuyển trong tỉnh.
 Bữa ăn với những người không phải là gia đình ,với ít người,trong thời gian ngắn .
 Thực hiện triệt để các biện pháp phòng ngừa lây nhiễm cơ bản:cẩn thận bệnh say nóng , đeo khẩu trang,khử trùng tay, đo thân nhiệt ,thông khí tối đa ...

 


2021年06月23日